Štítky: vysoké školy

Privatizace vzdělávání

Privatizace vzděláváníJako vysokoškolský učitel pozoruji už léta kolem sebe procesy, které se mi dosud zdály špatně pochopitelné.  Nedávaly mi velký smysl a marně jsem se je snažil zařadit do nějakého významuplného řádu. Bylo to tím, že jsem i ve svém věku stále naivní a jaksi automatiky předpokládám dobré úmysly – nebo přinejmenším snahu neškodit. Zapomínám přitom, že žijeme v kapitalismu a ten připouští jediné úmysly – úmysly tržní. Jakmile to však vezmeme v potaz, nejasnosti zmizí. Zůstane tu jasný a čistý obraz toho, kterak moc přináší další moc a slabost vede jen k další slabosti.

Celý příspěvek

Stávka učitelů

StávkaDnes prý stávkuje 5600 škol. Ve stávce jde o učitelské platy.

Jako vysokoškolský učitel pozoruji, že studenti ze středních škol k nám přicházejí rok co rok hůře připraveni. Znalosti, které před deseti či patnácti lety byly při nástupu na vysokou školu normou, jsou dnes často pouhým ideálem – a pokud se podíváme dále do minulosti, vypadá srovnání ještě tristněji.

Proto se ptám, zda máme být my, kantoři z vysokých škol loajální s učiteli ze základních a středních škol, když se nám jejich práce jeví jako stále horší a horší?


Tento text sem byl přenesen z původního umístění na adrese www.kmp.tul.cz/lide/hrus/