Štítky: OSN

Dluhy? Platit? Proč?

Le Monde diplomatiqueLe Monde diplomatique, francouzký měsíčník o mezinárodní politice, vychází i v češtině coby příloha Literárních novin. V sedmém čísle z července 2011 vyšel článek od autorů Damien Millet a Eric Toussaint s názvem, který jsem užil i pro svůj příspěvek.
Dovolím si z článku citovat. Komentáře jistě netřeba.

[…]
Stát, který má být vázán smlouvou o půjčce, musí svůj souhlas dát svobodně. Z tohoto souhlasu plyne povinnost uhradit dluh. Tento princip ale neplatí absolutně: podléhá legislativním normám platným v rámci mezinárodního práva. V článku 103 Charty OSN se uvádí: „V případě sporu mezi závazky členských zemí Spojených národů podle této Charty a jejími závazky podle jakékoli mezinárodní smlouvy mají závazky plynoucí z této Charty přednost.“ A z nich jsou v článku 55 Charty uvedeny tyto: „Zvyšování živostní úrovně, plná zaměstnanost a podmínky pro pokrok a rozvoj hospodářského a sociálního řádu.
[…]
Komise pro mezinárodní právo OSN přitom v roce 1980 prohlásila: „Žádný stát nesmí například zavírat zavírat své školy, své univerzity a soudy, rušit policii a zanedbávat veřejné služby v takové míře, že by jeho obyvatelstvu hrozil nepořádek a anarchie jen proto, aby byly k dispozici prostředky nutné pro plnění těchto závazků vůči zahraničním věřitelům.
[…]

~*~