Štítky: krasovského elipsoid

Systém S-42 a GPS

S-42K problematice systému S-42 a jeho použití s GPS jsem se dostal proto, že jezdím občas na své cesty do Ruska a postsovětských zemí. Pro tyto oblasti jsou k dispozici mapy, které jsou zpracované v systému S-42. Nezbylo mi tedy, než se naučit s těmito mapami zacházet.
Abych si uspořádal své poznatky, rozhodl jsem se sepsat tenhle text, který poněkud širším způsobem shrne, co je podle mně podstatné vědět o mapovém systému S-42 a jeho použití s GPS a Oziexplorerem.