Kategorie: TUL

Rychlostudenti, pomalostudenti a chybné myšlení

snemovna Rychlostudenti a lžidoktoři, to je mediální téma dnešních dnů. Jako vysokoškolský učitel se nestačím divit, co všechno je na (jakési jiné) univerzitě možné.

Jednou z reakcí na příval informací o podivuhodnostech studia některých vysoko postavených lidí na Pravnické fakultě univerzity v Plzni byl text zveřejněný v univerzitním časopise Technické univerzity v Liberci T-Uni (viz odkaz). Uvádí se v něm, že případy zkracování studia na TUL nebyly zaznamenány. Naopak – v řadě případů (především na fakultách strojní a mechatroniky) studenti překračují standardní dobu studia i o dva nebo tři roky. Vysvětluje se to náročností studia zdejších oborů.

Celý příspěvek