Kategorie: Společnost

Ploština

Ploština Ploština je malá osada asi 2 km severně od Drnovic (viz mapa). Na konci 2. světové války tu probíhala takzvaná partyzánská válka. Místní pasekáři svou pomoc partyzánům zaplatili životem. 19. dubna 1945 sem vyrazili němečtí vojáci, kteří už cestou pobili několik lidí. Pak vypálili Ploštinu a povraždili její obyvatele. Vypáleno bylo celkem deset usedlostí a zabito 24 lidí. Podrobněji je celá věc zpracována např. na webu obce Vysoké pole.

Celý příspěvek

Dluhy? Platit? Proč?

Le Monde diplomatiqueLe Monde diplomatique, francouzký měsíčník o mezinárodní politice, vychází i v češtině coby příloha Literárních novin. V sedmém čísle z července 2011 vyšel článek od autorů Damien Millet a Eric Toussaint s názvem, který jsem užil i pro svůj příspěvek.
Dovolím si z článku citovat. Komentáře jistě netřeba.

[…]
Stát, který má být vázán smlouvou o půjčce, musí svůj souhlas dát svobodně. Z tohoto souhlasu plyne povinnost uhradit dluh. Tento princip ale neplatí absolutně: podléhá legislativním normám platným v rámci mezinárodního práva. V článku 103 Charty OSN se uvádí: „V případě sporu mezi závazky členských zemí Spojených národů podle této Charty a jejími závazky podle jakékoli mezinárodní smlouvy mají závazky plynoucí z této Charty přednost.“ A z nich jsou v článku 55 Charty uvedeny tyto: „Zvyšování živostní úrovně, plná zaměstnanost a podmínky pro pokrok a rozvoj hospodářského a sociálního řádu.
[…]
Komise pro mezinárodní právo OSN přitom v roce 1980 prohlásila: „Žádný stát nesmí například zavírat zavírat své školy, své univerzity a soudy, rušit policii a zanedbávat veřejné služby v takové míře, že by jeho obyvatelstvu hrozil nepořádek a anarchie jen proto, aby byly k dispozici prostředky nutné pro plnění těchto závazků vůči zahraničním věřitelům.
[…]

~*~

Nadace SYNER: Končíme!

Nadace SYNER: Končíme!Děti na sebe bývají často zlé a jedním z cílů jejich výchovy proto bývá vštípit jim určité zásady. Když tedy Pavlík rozdupe na pískovišti bábovičky všem ostatním dětem, protože s ním Janička nechce kamarádit, budeme se mu asi snažit vysvětlit, že to nebylo správné. Copak mají ty bábovičky společného s Janičkou?

Některým dětem to ale nevysvětlíte a jsou i takové, kterým to zůstane až do dospělosti.

Prohlášení Nadace SYNER

Představitelkami Nadace SYNER jsou Eva Syrovátková a Iva Urbanová. Na webu nadace je zveřejněno prohlášení obou dam, kterým sdělují, že od 1. července  nadace „dočasně zastavuje poskytování finanční a další pomoci všem žadatelům.

Důvodem „jsou dlouhodobé a trvalé útoky ze strany některých exponentů politického dění v Liberci […] směrem ke společnosti SYNER, potažmo našim manželům.

Co dodat? Honzík nechce kamarádit s Petrem. A proto se Eva přestane chovat hezky k dalším dětem. Zatím na ně byla hodná, ale to už teď nebude, když se Honzík na Petra mračí…  Stát se to mezi dospělými, asi by se to popisovalo ošklivými slovy. Takhle je to naštěstí jen dětinskost.

Úplný text prohlášení najdete na tomto odkazu, webové stránky Nadace SYNER jsou přístupné zde.

~*~

.

Celosvětový přechod na elektromobily

Celosvětový přechod na elektromobilyNěkolikrát jsem v poslední době narazil na otázky ohledně možné budoucí záměny spalovacích motorů za motory elektrické. Celá věc je nesmírně složitá. Pokusil jsem se o malou analýzu jednoho z aspektů problému – totiž o kolik by se musela zvýšit celosvětová produkce elektrické energie v případě, že by všechny dnes existující automobily přešly z motorů spalovacích na motory elektrické.

Celý příspěvek

Privatizace vzdělávání

Privatizace vzděláváníJako vysokoškolský učitel pozoruji už léta kolem sebe procesy, které se mi dosud zdály špatně pochopitelné.  Nedávaly mi velký smysl a marně jsem se je snažil zařadit do nějakého významuplného řádu. Bylo to tím, že jsem i ve svém věku stále naivní a jaksi automatiky předpokládám dobré úmysly – nebo přinejmenším snahu neškodit. Zapomínám přitom, že žijeme v kapitalismu a ten připouští jediné úmysly – úmysly tržní. Jakmile to však vezmeme v potaz, nejasnosti zmizí. Zůstane tu jasný a čistý obraz toho, kterak moc přináší další moc a slabost vede jen k další slabosti.

Celý příspěvek

Otomar Krejča

Otomar Krejča Zemřel Otomar Krejča. Nekrology si může každý najít sám, já bych se rád zmínil o tom, co znamenal Otomar Krejča pro mne. Neměl jsem příležitost zažít jeho nejslavnější éru v Divadle za Branou. Osud mi ale dopřál být svědkem pokusu o jakési obrození tohoto divadla v devadesátých letech. Vzniklo tehdy Divadlo za branou II, sídlící v paláci Adria. Studoval jsem v té době na vysoké škole a o divadle jsem měl jen malé ponětí. Inscenace Višňového sadu byla pro mne zprvu jen jedna z řady, na které jsem tehdy zašel. Jenže tohle divadlo mne doopravdy zasáhlo. Nebylo to totiž jen divadlo, byl to skutečný život. Postupně jsem se seznámil se všemi inscenacemi souboru Divadla za branou II. Každou jsem viděl nejméně dvakrát a z každé jsem odcházel hluboce zasažen. Vzpomínám si velmi živě na Višňový sad, Provaz o jednom konci, Čekání na Gododa či na Dialogy karmelitek. Nejsilnější však pro mne byla Pirandellova hra Obři z hor. Poselství o marné a přesto nutné snaze umění. Herci tu stojí proti barbarům. Herci jsou nositeli umění, které se barbarství musí postavit, i když nemá žádnou šanci. Lůza je nakonec zabije… Je příznačné, že právě tohle byla poslední inscenace Divadla za branou II před jeho zrušením.

Dnes je to jen vzpomínka – ale vzpomínka emocionálně nesmírně silná. Jsem vděčný režiséru Krejčovi, že mi ukázal, jaké také může být divadlo.

Rychlostudenti, pomalostudenti a chybné myšlení

snemovna Rychlostudenti a lžidoktoři, to je mediální téma dnešních dnů. Jako vysokoškolský učitel se nestačím divit, co všechno je na (jakési jiné) univerzitě možné.

Jednou z reakcí na příval informací o podivuhodnostech studia některých vysoko postavených lidí na Pravnické fakultě univerzity v Plzni byl text zveřejněný v univerzitním časopise Technické univerzity v Liberci T-Uni (viz odkaz). Uvádí se v něm, že případy zkracování studia na TUL nebyly zaznamenány. Naopak – v řadě případů (především na fakultách strojní a mechatroniky) studenti překračují standardní dobu studia i o dva nebo tři roky. Vysvětluje se to náročností studia zdejších oborů.

Celý příspěvek

Historie.cs a politik

historie.csPořad Historie.cs patří k těm několika málo TV programům, které stojí za to sledovat. Redaktor Vladimír Kučera si zve k diskusi historiky a během hodiny se před námi zpravidla odehraje velmi soustředěná, věcná a poučená debata. Už to samo o sobě je v dnešní době cosi nevídaného. A považte, že hosté pořadu navíc mluví kultivovaně, neskáčou si do řeči, reagují věcně a bez osobního napadání. Kde jinde můžete dnes něco takového zažít?

To všechno jsou důvody, pro něž Historii.cs rád sleduji.

Celý příspěvek

Svatba na Martinské stěně

svatba-00 Můj kamarád Honza si bral svou Marušku. A protože jsou oba rádi venku a mají rádi skály, rozhodli se, že se jejich církevní obřad uskuteční pod širým nebem a na skále. Zvolili si jedno z nejhezčích míst, jaké tu v okolí máme – Martinskou stěnu.

Když plánovali termín, určitě nepočítali s tím, že v týdnu před sedmnáctým říjnem přijde sněhová kalamita. Představovali si nepochybně krásný jizerský podzim s červenými jeřabinami, barevným listím a nízkým teplým sluncem. Je zajímavé, že ono neplánované počasí se spoustou mokrého sněhu a šedivým nebem nakonec způsobilo, že obřad byl snad hezčí, než kdyby všechno vyšlo podle původních očekávání.

Byl jsem tam také a pořídil malou fotoreportáž, podívejte se!

Celý příspěvek

Romové utíkají, Kanada zvažuje víza a Česká televize “pátrá”

kanada Kanada nám prý snad zase zavede víza. Důvodem je velký počet žádostí o politický azyl. Žádosti podávají Romové, kteří uprchli z České republiky.

Česká televize slibuje pátrání po příčinách jejich útěků a uvedený pořad inzeruje větou

Bojí se o svůj život, nebo jen utíkají za lepším?

Pokud míní Česká televize s pátráním začít pokládáním takových otázek, mnoho veřejné služby tím nevykoná.

Kdybych žil v zemi, kde se nějací debílkové rozhodli, že mám menší hodnotu než oni a základem jejich postoje by byla barva mých vlasů, kdybych žil v zemi, která mě před takovými zakomplexovanými blby nedokáže ochránit – a pokud by existovala země, kde to takhle nevypadá, tak je snad jasné, že útěk do takové země je útěkem za lepším životem. Je to totiž útěk před strachem, úzkostí a ponižováním.

Stále ještě existují země, v nichž pitomečky, kteří si malé přirození kompenzují siláckou pospolitostí, dokáží zpacifikovat. U nás to zřejmě nikoho nezajímá. Koneckonců budou volby, to je teď důležitější. A pak budou další volby, kdo by měl čas se starat o takové malichernosti, že?

~*~

Co dělá vaše PC, když nedělá nic? A co děláte vy?

Mnozí jistě už slyšeli o projektu SETI@home, který má za cíl využít potenciál osobních počítačů zapojených do sítě pro hledání mimozemských civilizací. Celá věc spočívá v jednoduchém nápadu, totiž že v době, kdy je PC méně zatíženo, může se místo lelkování zabývat něčím užitečným.  Projektů využívajících volný výkon osobních počítačů je však víc. A najde se i projekt, který využívá volný výkon lidských mozků!

Celý příspěvek

CSR aneb společenská zodpovědnost firem

Corporate Social Responsibility

V naší menze se dají najít nejrůznější publikace rozdávané zdrama. Zhusta toho využívám, rád si totiž u jídla čtu. Občas se objeví Babylon, to je pak příjmené a zajímavé čtení. Častěji jsou tu však k nalezení tiskoviny, které se čtou dost těžko a nebýt zdarma, nečetl by je pravděpodobně nikdo.

Dnes jsem si vzal časopis s názvem Eurocampus. Měl jsem ho v ruce poprvé. Zatím se mi zdá, že jde o časopis zaplacený firmami a obsahující v podstatě jejich propagační texty. No budiž, jako čtení k menzovním knedlíkům to stačí.

Celý příspěvek