Kategorie: Společnost

Ploština

Ploština Ploština je malá osada asi 2 km severně od Drnovic (viz mapa). Na konci 2. světové války tu probíhala takzvaná partyzánská válka. Místní pasekáři svou pomoc partyzánům zaplatili životem. 19. dubna 1945 sem vyrazili němečtí vojáci, kteří už cestou pobili několik lidí. Pak vypálili Ploštinu a povraždili její obyvatele. Vypáleno bylo celkem deset usedlostí a zabito 24 lidí. Podrobněji je celá věc zpracována např. na webu obce Vysoké pole.

Celý příspěvek

Dluhy? Platit? Proč?

Le Monde diplomatiqueLe Monde diplomatique, francouzký měsíčník o mezinárodní politice, vychází i v češtině coby příloha Literárních novin. V sedmém čísle z července 2011 vyšel článek od autorů Damien Millet a Eric Toussaint s názvem, který jsem užil i pro svůj příspěvek.
Dovolím si z článku citovat. Komentáře jistě netřeba.

[…]
Stát, který má být vázán smlouvou o půjčce, musí svůj souhlas dát svobodně. Z tohoto souhlasu plyne povinnost uhradit dluh. Tento princip ale neplatí absolutně: podléhá legislativním normám platným v rámci mezinárodního práva. V článku 103 Charty OSN se uvádí: „V případě sporu mezi závazky členských zemí Spojených národů podle této Charty a jejími závazky podle jakékoli mezinárodní smlouvy mají závazky plynoucí z této Charty přednost.“ A z nich jsou v článku 55 Charty uvedeny tyto: „Zvyšování živostní úrovně, plná zaměstnanost a podmínky pro pokrok a rozvoj hospodářského a sociálního řádu.
[…]
Komise pro mezinárodní právo OSN přitom v roce 1980 prohlásila: „Žádný stát nesmí například zavírat zavírat své školy, své univerzity a soudy, rušit policii a zanedbávat veřejné služby v takové míře, že by jeho obyvatelstvu hrozil nepořádek a anarchie jen proto, aby byly k dispozici prostředky nutné pro plnění těchto závazků vůči zahraničním věřitelům.
[…]

~*~

Nadace SYNER: Končíme!

Nadace SYNER: Končíme!Děti na sebe bývají často zlé a jedním z cílů jejich výchovy proto bývá vštípit jim určité zásady. Když tedy Pavlík rozdupe na pískovišti bábovičky všem ostatním dětem, protože s ním Janička nechce kamarádit, budeme se mu asi snažit vysvětlit, že to nebylo správné. Copak mají ty bábovičky společného s Janičkou?

Některým dětem to ale nevysvětlíte a jsou i takové, kterým to zůstane až do dospělosti.

Prohlášení Nadace SYNER

Představitelkami Nadace SYNER jsou Eva Syrovátková a Iva Urbanová. Na webu nadace je zveřejněno prohlášení obou dam, kterým sdělují, že od 1. července  nadace „dočasně zastavuje poskytování finanční a další pomoci všem žadatelům.

Důvodem „jsou dlouhodobé a trvalé útoky ze strany některých exponentů politického dění v Liberci […] směrem ke společnosti SYNER, potažmo našim manželům.

Co dodat? Honzík nechce kamarádit s Petrem. A proto se Eva přestane chovat hezky k dalším dětem. Zatím na ně byla hodná, ale to už teď nebude, když se Honzík na Petra mračí…  Stát se to mezi dospělými, asi by se to popisovalo ošklivými slovy. Takhle je to naštěstí jen dětinskost.

Úplný text prohlášení najdete na tomto odkazu, webové stránky Nadace SYNER jsou přístupné zde.

~*~

.

Celosvětový přechod na elektromobily

Celosvětový přechod na elektromobilyNěkolikrát jsem v poslední době narazil na otázky ohledně možné budoucí záměny spalovacích motorů za motory elektrické. Celá věc je nesmírně složitá. Pokusil jsem se o malou analýzu jednoho z aspektů problému – totiž o kolik by se musela zvýšit celosvětová produkce elektrické energie v případě, že by všechny dnes existující automobily přešly z motorů spalovacích na motory elektrické.

Celý příspěvek

Privatizace vzdělávání

Privatizace vzděláváníJako vysokoškolský učitel pozoruji už léta kolem sebe procesy, které se mi dosud zdály špatně pochopitelné.  Nedávaly mi velký smysl a marně jsem se je snažil zařadit do nějakého významuplného řádu. Bylo to tím, že jsem i ve svém věku stále naivní a jaksi automatiky předpokládám dobré úmysly – nebo přinejmenším snahu neškodit. Zapomínám přitom, že žijeme v kapitalismu a ten připouští jediné úmysly – úmysly tržní. Jakmile to však vezmeme v potaz, nejasnosti zmizí. Zůstane tu jasný a čistý obraz toho, kterak moc přináší další moc a slabost vede jen k další slabosti.

Celý příspěvek